Valcon, Kvadrat & Anders Risling Konsortium AB

Valcon, Kvadrat & Anders Risling Konsortium AB är ett bolag där Valcon AB, Kvadrat Stockholm AB och Anders Risling AB samarbetar för att leverera tjänster till Sveriges myndigheter, via ramavtalet Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (VU), upphandlat av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet (Dnr 23.3-10817-20).

Tjänsterna inom Verksamhets- och organisationsutveckling omfattar stöd till statliga myndigheter som ska leda till effektivisering, utveckling och höjd kvalitet.

Kvadrat

www.kvadrat.se

Anders Risling

www.andersrisling.se